จำหน่ายแล้ว หนังสือ Conservation of the Built Environment : ASEAN Perspectiveการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง : อาเซียนทรรศนะ

ราคาสมาชิก เล่มละ 432 บาท ราคาบุคคลทั่วไปเล่มละ 540 บาทติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สมาคม 02-4468100E-mail : admin@icomosthai.org

Facebook : ICOMOSThailand Association

 
TEMPORARY MOVE
NEW CONTACT ADDRESS OF SECRETARY OFFICE IS ON
25th fl. of THANALONGKORN BLDG.
666, BOROMMARATCHACHONNANI RD., BANG-PLAD, BANGKOK 10700
TEL.+66 2 4468100
icmth
ENTER SITE
เข้าสู่เว็บไซต์
 

นำชม...วังกรมพระนเรศวรฤทธิ์ และชุมชนเลื่อนฤทธิ์

our supporters: 2016
กรมศิลปากร    สำนักงานทรัพย์สินฯ        

ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอิโคโมสไทย: ๒๕๕๙

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด